Drošības politika

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā "Politika") attiecas uz visu personas informāciju, ko Uzņēmums SIA "Relians.lv" (turpmāk tekstā "Uzņēmums") var saņemt no Lietotāja, viņa uzturēšanās laikā vietnē http: //www.vkshop.lv vai tā apakšdomēniem (“Tīmekļa vietne”). Tāpat Politikā ir aprakstīts, kā uzņēmums vāc, izmanto un izpauž personisko informāciju, kas iegūta, izmantojot vietni. Lietotājs, izmantojot vietni, dod piekrišanu tam, ka uzņēmums apkopo un izmanto viņa personisko informāciju.

Personiskās informācijas saņemšana

Lietotājs var apmeklēt Vietni un neizpaust savus personas datus, taču atsevišķos gadījumos, kad Lietotājs nolemj iegūt kādu informāciju, izmantot pakalpojumus vai iegādāties veikala produktus , uzņēmums pieprasa Lietotāja personas informāciju.

Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt no Lietotāja šādu informāciju: vārds un uzvārds, viņa pārstāvētā uzņēmuma nosaukums (ja tāds ir), pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī finanšu un cita informācija,kas  ir norādīta vietnē.

Jebkura informācija, kas tiek automātiski nolasīta Lietotāja vietnes apmeklējuma rezultātā, ieskaitot pārlūkošanas secību, tiek izmantota, neidentificējot atsevišķus lietotājus. Uzņēmums izmanto "sīkdatnes", lai padarītu vietni lietotājam ērtāku.

Personiskās informācijas izmantošana un izpaušana

Uzņēmums izmanto Lietotāja personisko informāciju, lai sniegtu pakalpojumus un produktus, risinātu neskaidrības un novērstu problēmas, uzlabotu lietotāja pieredzi un uzlabotu vietni, informētu par jauniem pakalpojumiem un produktiem. Reģistrējoties vietnē, Lietotājs automātiski piekrīt saņemt no uzņēmuma informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, par veikala atjauninātajām versijām vai jaunajiem produktiem, kā arī citu informāciju, ko uzņēmums uzskata par svarīgu.

Uzņēmums nevienam nepārdod un neizpauž personisko informāciju par Lietotāju. Uzņēmumam ir tiesības izpaust un nodot personisko informāciju trešajām personām tikai tad, ja to pieprasa Latvijas vai starptautiskie tiesību akti un/vai iestādes saskaņā ar juridisko procedūru.

Personiskās informācijas skatīšana un rediģēšana

Uzņēmums nodrošina vietnē reģistrētajam Lietotājam iespēju jebkurā laikā apskatīt un rediģēt savu personisko informāciju. Lai rediģētu personisko informāciju, Lietotājam ir jāpiesakās savā kontā.

Saites uz citām vietnēm

Vietne satur saites uz trešo pušu vietnēm. Uzņēmums nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un to privātuma praksi. Uzņēmums mudina Lietotāju rūpīgi izlasīt savu privātuma politiku pirms personas informācijas iesniegšanas šajās vietnēs.

Drošība

Uzņēmums veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personiskās informācijas drošību pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu vai izmaiņām.

Izmaiņas politikas noteikumos

Uzņēmums patur tiesības mainīt politikas nosacījumus. Izmaiņu veikšanas gadījumā uzņēmums visus politikas papildinājumus un izmaiņas publicē vietnē. Turpmāk izmantojot pakalpojumus un uzņēmuma produktus, Lietotājs piekrīt jaunajiem politikas noteikumiem.